Anasayfa / Politika / Dolaylı af yolda

Dolaylı af yolda

Ce-zaevlerindeki doluluk oranını azaltmak için in-faz sisteminde değişiklik planlayan AK Parti iki formül üzerinde çalışıyor: İn-faz süresinin uygulanma oranını “beşte üçe” düşürme ve şartlı salıverilme süresine 1 yıl kalanların denetimli serbestlikten yararlandırılması. Kadın ve çocuğa şid-det, çocuk is-tismarı ve uyuşturucu su-çları kapsam dışı kalacak ya da indirim sınırlı olacak.

Emine Kaplan’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre AK Parti, adı “af” olmasa da MHP’nin talebini karşılamak ve 260 binin üzerinde hü-kümlü ve tu-tuklunun bulunduğu ce-zaevlerindeki doluluk oranını azaltmak için iki formül geliştirdi. Ha-pis ce-zalarındaki in-faz süresinin uygulanma oranını “yarısı”ndan “üçte iki”ye çıkaran AK Parti, söz konusu oranı yeniden düşürmek istiyor.

“Yarısı”nın da az olacağını değerlendiren AK Parti kurmayları, “Yarısından bir tık fazla, üçte ikiden bir tık az olabilir” görüşünü dile getiriyor. Oranın “beşte üç” biçiminde uygulanabileceği kaydediliyor. Erken tahliye için ikinci formülün ise, “şartlı salıverilme süresine 1 yıl kalanların denetimli serbestlik uygulanarak tahliye edilmesine” ilişkin hükümdeki sürelerin kademelendirilmesi olacağı belirtiliyor. Buna göre, tüm ce-zalara “standart 1 yıl” yerine 20 yıl ha-pis ce-zası olan bir hü-kümlüye 2 yıl, 2 yıl hapis ce-zası olana ise 2 ay gibi bir sisteme geçilmesi üzerinde duruluyor.

Adalet Bakanlığı, “Yargı Reformu Strateji Belgesi”nde yer alan hedeflerle ilgili yasal düzenlemeleri TBMM’den geçirebilmek için iki yargı paketi üzerinde çalışıyor. TBMM’ye önümüzdeki günlerde sunulması, İstanbul seçimi öncesinde en azından komisyondan geçirilmesi hedeflenen ilk pakette, hâkim ve savcı yardımcılığı, avukatlara yapılacak meslek sınavı, istinafta kesinleşen 5 yılın altındaki ce-zalara temyiz yolunun açılmasının da aralarında bulunduğu kapsamlı düzenleme içermeyen değişikliklerin yer alması bekleniyor. İkinci pakete ise ce-za infaz sisteminde değişiklik, erken yaşta evlilikler, nafaka gibi birden fazla maddede değişiklik gerektiren düzenlemelerin konulması planlanıyor. Paketlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapılacak son değerlendirmenin ardından netlik kazandırılacağı kaydediliyor.

MHP’NİN TALEBİ DE KARŞILANACAK

AK Parti, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesinde af yasa önerisi veren MHP’nin talebini kabul etmedi; ancak Ce-za ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Yasası’ndaki in-faz süreleri ve denetimli serbestlik koşullarını esnetip, MHP’yi de memnun ederek, “dolaylı af” getirmeyi planlıyor. AK Parti, iktidara geldikten sonra ce-za mevzuatında değişiklik yaparken ce-zaların infaz sürelerinde değişikliğe gitmiş, ağır-laştırılmış müebbet ve müebbet ha-pis ce-zası dışındaki ce-zalarda “yarısı” olarak uygulanan infaz süresini “üçte iki” oranına çıkarmıştı. Buna göre 20 yıl ha-pis ce-zası kesinleşen bir hü-kümlü AK Parti öncesinde 10 yıl ce-zaevinde yatarken, üçte iki oranının getirilmesiyle 13 yıl 3 ay ce-zaevinde kalması sağlandı. Şimdi ise in-faz oranının ne olacağı konusunda farklı görüşler dile getiriliyor. Yeniden “yarısı” oranına geri dönülebileceği ifade edilirken, infaz süresinin “üçte iki” yerine “beşte üç” uygulanması eğilimi ağırlıklı olarak dile getiriliyor. Beşte üç oranının uygulanması durumunda 20 yıl ce-za alan bir hü-kümlü, 12 yıl ce-zaevinde ha-pis yatacak.

KADEMELİ SİSTEM

İn-faz sürelerinin yeniden belirlenmesinin yanı sıra “denetimli serbestlik” sürelerine de kademe getirilmesi planlanıyor. Mevcut yasaya göre, tahliyesine (koşullu salıverilmesine) 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli hü-kümlülerin, talebi halinde ce-zalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilebiliyor. Denetimli serbestlik süresine kademe getirilmesi, her ce-za için ayrı süreler belirlenmesi üzerinde duruluyor. AK Parti yöneticileri, “20 yıl ha-pis ce-zası alan hü-kümlü de 2 yıl ha-pis ce-zası alan hü-kümlü de tahliyesine 1 yıl kala denetimli serbestlikten yararlanıyor. 20 yıl için 2 yıl, 2 yıllık ce-za için 2 ay gibi süreler belirlenebilir. Bunların hangi formülle uygulanacağı üzerindeki çalışmalar sürüyor” görüşünü dile getirdi.

BAZI SU-ÇLAR KAPSAM DIŞI

Söz konusu yasada değişiklik yapılırken, kadın ve çocuğa şid-det, çocukların cinsel is-tismarı ve uyu-şturucu su-çları başta olmak üzere bazı su-çların kapsam dışında tutulması ya da in-faz sürelerindeki indirimin daha sınırlı olması üzerinde duruluyor. Hü-kümlülerin şartlı salıverilme için ce-zalarının son 6 ayında açık ce-zaevinde bulunma koşulundaki süreler de yeniden değerlendiriliyor. Hır-sızlık ve dar-p gibi su-çlarda faillerin hiç ce-zaevine girmeden ce-zaların ertelenmesinin yarattığı rahatsızlık nedeniyle bu gibi su-çlarda çok kısa süre olsa da ha-pis yatılması için düzenleme yapılacak.

Kontrol Edin

Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Devlet Bahçeli, …