Anasayfa / Politika / YSK, İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararını açıkladı

YSK, İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstabul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesine ilişkin gerekçeli kararı açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da seçimin yenilenmesi kararının gerekçesi açıklandı. YSK’nın seçim iptaline ilişkin gerekçeli kararı 250 sayfadan oluşuyor. Gerekçede sayım döküm cetvellerindeki iddialara da yer verilirken, gerekçede 754 sandık başkanının kamu görevlisi olmadığı açıklandı.

YSK’nın gerekçeli kararında KHK’lı 6 sandık başkanı ve 3 sandık görevlisi olduğu belirtilirken, 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin de kamu görevlisi olmadığı tespit edildi.

“Sandık kurullarının yaptığı seçim iş ve işlemlere itibar edilmesinin mümkün bulunmaması…”

Gerekçede, “Etkili sayıdaki sandıkta, sandık kurulu başkanlarının kanun hükümlerine aykırı olarak görevlendirilmesi ve kanuna aykırı şekilde oluşan sandık kurullarının yaptığı seçim iş ve işlemlerine itibar edilmesinin mümkün bulunmaması hususu ile” ifadesine yer verildi.

Gerekçede “377 adet kı-sıtlının oy kullandığı, 6 sandıkta ö-lülerin yerine oy kullanıldığı, 41 sandıkta tu-tuklu ve taksirli su-çlardan hü-kümlülerin yerine oy kullanıldığı, 58 sandıkta ce-za infaz kurumunda bulunan hü-kümlülerin yerine oy kullanıldığı, 224 adet zihinsel engeli nedeniyle kı-sıtlı olan kişinin oy kullandığı tespit edilmiştir” denilirken, bu şekilde ‘oy kullanma hakkı olmamasına karşın oy kullandığı’ tespit edilen kişi sayısının 706 olduğu belirtildi.

“Seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemektedir”

108 sandıkta sayım döküm cetveli bulunmadığı belirtilen gerekçede, bu sandıklarda toplam oy kullanan seçmen sayısının 30 bin 281 belirtildi. Gerekçede “Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması, bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemektedir” denildi.

YSK gerekçesinde 300 binden fazla şüpheli oy kullanıldığı ve aradaki farkın 20 katı olduğu ifade edildi.

Kısa kararda yok, gerekçeli kararda var

YSK üyesi Cengiz Topaktaş, muhalefet şerhinde gerekçeli kararda yazılan döküm cetvellerindeki uygunsuzluklara, kısa kararda yazılmamasına rağmen, gerekçeli kararda yer verildiğini ve bu yüzden şerh düşerken “karşı oy gerekçesi yazmaya gerek görmediğini” belirtti.

Diğer bir YSK üyesi Yunus Aykın ise, gerekçeli karara düştüğü muhalefet şerhinde “Gerçekleştiği iddia edilen olaylar ve ileri sürülen hukuki sebeplerin seçimin sonucuna müessir olmadığından, itirazın reddi gerektiği görüşüyle aksi yönde verilen karara katılmıyorum” dedi.

“601 kı-sıtlı seçmen hakkındaki kararın UYAP’a girmemesi ilçe seçim kurulunun suçu değil”

Yunus Aykın, 601 kısıtlı seçmenin oy kullanmasının bu kişiler hakkındaki kı-sıtlılık kararının UYAP sistemine girilmemesinden kaynaklandığını belirterek, ilçe seçim kurullarının konuya ilişkin bir hatası bulunmadığını savundu. Aykın yazdığı muhalefet şerhinde şu ifadeleri kullandı:

“601 Kı-sıtlı Seçmenin Oy Kullandığı İddiasına gelince:

Askıya çıkan muhtarlık bölgesi askı listeleri itiraz sürelerinin bitmesi ve itiraz üzerine verilen kararların kütüğe işlenmesinden sonra elde edilen kütükten sandık bölgesi askı listeleri oluşturulmuştur. Sandık bölgesi askı listelerinin dökümleri alınmadan önce Güncelleştirme Genelgesinin 14. maddesi uyarınca da 23 Mart 2019 Cumartesi günü, Adalet Bakanlığından alınan bilgilere göre kı-sıtlı olan seçmenler (4721 sayılı Kanunun 405 ve 406. maddelerine göre), hakkında Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce sandık seçmen listelerine “oy kullanamaz” şerhi düşülmüştür.

Haklarında kı-sıtlama kararı kesinleşenlere ait bilgilerin, kararı veren mahkemelerce UYAP sistemine girilmemesi nedeniyle Adalet Bakanlığınca gönderilen listelerde ismi yer almayanların sandık seçmen listesinde oy kullanabilir durumda görülmeleri nedeniyle seçim kurullarına yüklenebilecek bir kusur yoktur.”

Kontrol Edin

CHP yönetimine kayyım atandı

Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi, partinin il yönetimine 45 günlük süreçte yapılacak olağanüstü kongreye kadar …